Online judgement. Gavel on laptop. Conceptual image. 3d
תוכן איכותי זה אומר סדרת ראיונות מקוריים בתחום ההתמחות שלך.
אי אפשר לוותר על יצירת תוכן איכותי. השאיפה היא להיות כל הזמן בתנועה שבה תוכן איכותי שלך נמצא ברשת. תוכן איכותי זה אומר סדרת ראיונות מקוריים בתחום ההתמחות שלך, תיקים מעניינים בהם טיפלת, נקודת מבט מעניינת שלך בנושא שעלה לסדר היום הציבורי

הנוכחות ברשת חשובה. זוהי הזמנה להיות שם עבור הלקוחות שלכם, הקיימים והפוטנציאלים ולהביא בפניהם את נקודת המבט המשפטית והמקצועית שלך. התכנים ימשכו גולשים לאתר שלך ויגרמו להם גם להישאר שם וליצור קשר עימך.

נו אז?

אז מי שלא מקפיד על העלאת תוכן איכותי, סביר להניח שאם אין לו תיק רצח/גירושין/נזיקין/רשלנות מסוקר במיוחד, או כישרון טבעי לעשות  יחסי ציבור לא יהיה ברשת וכפועל יוצא, גם לא בתודעת הציבור שברגע האמת, יחפש דווקא את העו”ד עליו/ה קרא ידיעה או כתבה.

במילים אחרות, נדמה שמי שאינו שם – אינו באמת קיים!