You are currently viewing מידע כללי בנושא פיצויים בשל נזקי מלחמת חרבות ברזל

מידע כללי בנושא פיצויים בשל נזקי מלחמת חרבות ברזל

לפניכם קישורים למשרדי ממשלה ובהם מידע שיאפשר לכם מיצוי זכויותכם ככל שנפגעתם מהמלחמה:

מידע כללי בנושא פיצויים בשל נזקי מלחמת חרבות ברזל – רשות המיסים

חרבות ברזל – משרד האוצר

 

_________________________

ט.ל.ח

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, ונכתב במסגרת פרוייקט מיצוי זכויות – מלחמת חרבות ברזל של אתר פוקוס משפטי, אשר מטרתו להפיץ את המידע ולהנגישו במידת האפשר לכל דורש.

כל כתבה מביאה קישור למקור בעת פרסומו הנכון לרגע פרסומו בלבד.

בברכת ימים שקטים ובטוחים,

צוות פוקוס משפטי