You are currently viewing ייפוי כוח מתמשך – צוואה בחיים

ייפוי כוח מתמשך – צוואה בחיים

ייפוי כוח מתמשך הוא מעין צוואה שתתקיים בעודכם בחיים. מסמך שיתן לכם שליטה על מה שחשוב לכם בכל הנוגע לעניינים האישיים שלכם, הרכושיים והרפואיים.

ייפוי כוח מתמשך לרגעים בהם תזדקקו לו במיוחד

עד לאיזו רמה?

בעריכת ייפוי כוח מתמשך אתם נותנים הנחיות מדוייקות לאופן בו אתם רוצים שחייכם יראו בשעה שלא תוכלו עוד להבין בדבר.

מדובר בשורה של הנחיות אשר מנוסחות באופן מפורש. תוכלו לבחור אם להמשיך לתת מתנות לילדים או לנכדים, לבחור אם להמשיך לגור בבית עם מטפל/ת או לעבוד למוסד טיפולי.

תוכלו לבחור אם להמשיך לשמוע מוסיקה מסויימת, להמשיך ללכת למועדות החברים, להמשיך לשחות בבריכה, לשמור על שגרת טיפול וטיפוח, לדאוג לענייניכם הכספיים.

בעניינים רפואיים תוכלו גם לתת הנחיות להמשך טיפול בכם (כל עוד הדבר לא בא במסגרת חוק החולה הנוטה למות), ואפילו לתת הנחיות כיצד תראה (חלילה) הלוויה שלכם ואף ימי השבעה.

עוד על ייפוי כוח מתמשך תוכלו לקרוא באתר משרד המשפטים-האפוטרופוס הכללי

לאתר המשרד של עו”ד ורד קמינסקי

————————————–

אין במאמר ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא ויש להתייעץ עם עו”ד בכל דבר ועניין.

כל העושה שימוש במידע המובא במאמר זה ובכלל עושה זאת על אחריותו בלבד.