You are currently viewing ייפוי כוח מתמשך או המתנה פאסיבית

ייפוי כוח מתמשך או המתנה פאסיבית

ייפוי כוח מתמשך, להמשיך לשלוט בחייכם גם כשלא מסוגלים להבין עוד בדבר.

ייפוי כוח מתמשך הוא המסמך שיאפשר לכם להמשיך ולשלוט בחייכם בעניינים אישיים, רכושיים ורפואיים, גם אם חלילה לא תהיו מסוגלים להבין בדבר. רוב האנשים שמעו או יודעים על אפשרות עריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך, אבל לא יודעים מה בדיוק משמעותו המדוייקת, ועד כמה ייפוי הכוח המתמשך יאפשר להם להמשיך ולשלוט בחייהם בכל היבט בו יבחרו. לפיכך הם ממתינים, המתנה פאסיבית כדי להבין עוד, לשמוע מחברים או מכרים שכבר חתמו, ובאופן עקרוני דוחים אם החתימה על ייפוי הכוח המתמשך, או מחליטים שלא להחליט.

חשוב לדעת, כי ברגע הזה שבו שבו לא תהיו מסוגלים יותר להבין בדבר, השליטה על חייכם נלקחת מידיכם ותופקד בידי אפוטרופוס. האפוטרופוס ימונה על ידי בית המשפט שייאשר מי מבין בני משפחתכם, המעוניין בכך, או שימונה אפוטרופוס חיצוני, ואם לא השארתם לפחות ‘מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס’, רצונכם לא ישמע בעת הזו והדבר יקבע על ידי בית המשפט, מה שכרוך בזמן ובהוצאה כספית.

מנגד, ייפוי הכוח המתמשך יאפשר לכם למנות כמיופיי כוח את מי שתמצאו לנכון, לנסח הנחיות מקדימות ומפורשות כיצד אתם רוצים שיראו חייכם בכל היבט שהוא, אישי רכושי ורפואי, במצב שבו חלילה, לא תהיו מסוגלים להבין עוד בדבר. 

מה התהליך שתעברו כשתבחרו לערוך ייפוי כוח מתמשך?

ראשית, תפגשו עם עו”ד לפי בחירתכם, שהוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך. בפגישה יסביר לכם עוה”ד על ייפוי הכוח המתמשך ובשיחה יעלו כל ה’הנחיות המקדימות’ שלכם וה’הוראות המפורשות’ שלכם בעניינים האישיים, הרכושיים והרפואיים, אשר תרצו להמשיך לקיימם גם כאשר לא תבינו בדבר. 

חשוב לציין כי ייפוי הכוח בעניינים הרפואיים, אינו מחליף ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות, התשס”ו 2005. 

כדאי לדעת כי הפגישה בין עורך הדין לבין הממנה היא אישית – גם אם אתם זוג שעורך ייפוי כוח מתמשך.

לאחר הפגישה הזו יפגש עורך הדין עם מיופיי הכוח שתבחרו למנות – מיופיי הכוח יכולים להיות אנשי אמון שלכם ובכללם, כמובן, ילדיכם.

עוה”ד יסביר למיופיי הכוח את משמעות ייפוי הכוח שניתן לו, את אחריותם ואת סמכויותיתיהם ולאחר שמיופיי הכוח קראו את תוכן ייפוי הכוח ואישרו כי הם עומדים בתנאי הכשירות הנדרשים ממיופה כוח, בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית האפוטרופוסות (תיקון 18), הם יחתמו על ייפוי הכוח המתמשך, הממנה יחתום, עורך הדין יחתום והמסמך יופקד באתר האפוטרופוס הכללי.

מרגע זה תוכלו להיות רגועים ולהכניס למגירה את ייפוי הכוח, אשר יופקד באתר האפוטרופוס הכללי וימתין ליום בו יידרש לכם, אם בכלל.

יכול להיות שלא תשתמשו בייפוי הכוח כלל, כלל, אבל הידיעה שייפוי הכוח המתמשך הופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי ומגן עליכם ביום פקודה, מרגיעה ונותנת ביטחון, כי ברגעים בהם תזדקקו לו במיוחד תוכלו לממש את רצונכם להמשיך ולשלוט בחייכם. 

  הכנו לכם סרטון עם תמצית המידע החשוב אשר הובא בכתבה. קחו לכם דקה ו – 12 שניות לצפות בסרטון הזה, ותרוויחו ידע ראשוני, שיאפשר לכם לבחור אם אתם רוצים לערוך ייפוי כוח מתמשך ולתכנן את החיים שלכם, גם כאשר לא תוכלו כבר לשלוט בהם. שכן החיים כמו החיים, מלאי הפתעות ואנו לעולם לא יודעים מה ילד יום. ייפוי הכוח המתמשך מכין אתכם ומגן עליכם בפני מצב בו לא תבינו בדבר, לפי נוסח הוראות החוק. 

עוד על ייפוי כוח מתמשך תוכלו לקרוא באתר משרד המשפטים-האפוטרופוס הכללי

לאתר המשרד של עו”ד ורד קמינסקי

————————————–

אין במאמר ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא ויש להתייעץ עם עו”ד בכל דבר ועניין.

כל העושה שימוש במידע המובא במאמר זה ובכלל עושה זאת על אחריותו בלבד.