היתרונות בהגעה להסכם גירושין על פני מתן פסק דין הם רבים ומגוונים (לדוגמא: מהירות, חיסכון כספי, שמירה על אווירה טובה בין הצדדים ועוד). החשוב ביותר מביניהם מתייחס דווקא לעובדה, שהצדדים הסכימו מרצונם על הפרטים ואלו לא נכפו עליהםאבל, לא משנה אם הגעתם להסכם גירושים בכוחות עצמכם, באמצעות בית המשפט או בתיווך עו”ד -זה עלול לקרות גם לכם.

יום בהיר (או שכבר לא) תגלו להפתעתכם שנשכח פרט חשוב בהסכם! יכול להיות שתחסר התייחסות לרכיב כספי מסוים או הסכמה באשר לדרך התנהלות במצב חדש, וזה יכול להיות נושא מהותי, שבלעדיו כל ההסכם לא יוכל להתקיים כלל.

אופססס! יש לכם ‘חור’ בהסכם…

 – מה עושים במצב כזה?

 – האם צריך ‘לפתוח’ את כל ההסכם מחדש?

– איך נמנעים מפניה לבית המשפט?

במאמר זה אתייחס כאמור לעריכת הסכם הגירושים, ואבהיר כיצד תקדימו תרופה למכה?

הסכם גירושים נדרש לתת מענה לשאלות בנושאים רבים, שמשפיעים זה על זה (חלוקת רכוש משותף,חלוקת האחריות ההורית לרבות זמני השהות, חישוב תשלום מזונות במידת הצורך ועוד), ומטרתו הסדרת ההתנהלות לאחר סיום הנישואים תוך צפיית פני עתיד.

לעיתים זה נראה כמו מבוך, בו יוכלו הצדדים למצוא את דרכם החוצה רק לאחר שיינתן מענה לכל הסוגיות (ללא ‘חורים’). כפי שכבר מובן לרבים, בחירה בעריכת הסכם היא בחירה חכמה, מכבדת ויעילה, אך לא פחות מכך חשובה היא הבחירה בדרך עריכת ההסכם ובגורם שאחראי על כתיבתו.

הדרך הגרועה ביותר היא כמובן עריכת הסכם באופן עצמאי מבלי שניתן ייעוץ משפטי ביחס לכל רכיבי ההסכם, זכויות וחובות הצדדים וכיוב”ז. בהסכם כזה יתגלו המון ‘חורים’ גם אם  יינתן לו תוקף פסק דין. יוצא מכך, שמתוך ברצון לחסוך למעשה גרמו הצדדים לעצמם נזק ניכר.

ישנם מקרים לא מעטים בהם לאחר הליך משפטי מגיעים הצדדים להסכם ב’המלצת בית המשפט’. ההסכם נחתם בבית המשפט, אשר נותן לו תוקף פסק דין. הסכם כזה לרוב אינו פרי בחירה אמיתית של הצדדים באשר לתנאיו.

במקרים אחרים מגיעים הצדדים יחדיו לעו”ד, ומבקשים לערוך הסכם גירושים לו ניתן לאחר מכן תוקף פסק דין בבית המשפט. ברוב המקרים צד אחד מחליט מי עורך הדין לאחר שפנה אליו באופן עצמאי, וההסכם נכתב לבקשתו. לכן, אלו המקרים בהם צפויות להתעורר בעיות עם מימוש ההסכם, שכן צד אחד בדרך כלל מרגיש שאולץ לחתום מבלי שהובנו כראוי זכויותיו מחד וחובותיו מאידך. במקרים כאלה מתגלות לרוב בעיות באכיפת ההסכם, ואלו גוררות נקיטת הליכים משפטיים, שמטרתם אכיפת ההסכם מצד אחד ושינוי תנאי ההסכם מנגד.

מכאן, שהדרך המיטבית לעריכת הסכם גירושים היא באמצעות פניה של הצדדים למגשר/ת
(לדעתי, הכרחי שהמגשר/ת יהיו גם עו”ד) שבתיווכו/ה נערך הסכם המגלם את רצון הצדדים באופן התואם את צרכיהם ואת צרכי ילדיהם, מכיוון שהסכם כזה מתגבש בדרך של שיתוף פעולה בין הצדדים הרי שהוא משקף נאמנה את בחירותיהםזו גם הסיבה, שהסכם שהתקבל בהליך גישור צפוי להתקיים ללא הפרעה, ובכך מאפשר לצדדים לשקם את חייהם האישיים במהרה ובנפש שקטה.

מהו ‘לב-ההסכם’ ואיך תבטיחו שיתקיים ?
אחת הבעיות המרכזיות שמתגלות לעיתים בהסכמי-גירושים הוא מצב בו יש ‘חור’ רציני בהסכם, שעלול לאיין אותו כליל. כאמור, כשזוג מגיע למצב של פרידה סופית יש צורך לדון ולהחליט בנוגע לנושאים שונים. בין היתר, חלוקת הרכוש המשותף,חלוקת האחריות ההורית, חלוקת זמני השהות, חישוב מזונות במידת הצורך ועוד.

למרות שנראה כי הכל פשוט וניתן לסיכום בקצרה, הרי שבפועל מתגלה שלכל משפחה ישנם ההיבטים והדגשים המיוחדים עבורה, וכמו שנהוג לומר בעגה המשפטית” כל מקרה נדון לגופו”! מה שלא משתנה היא העובדה, שבכל המקרים הנושא המרכזי הוא החלטת הצדדים להתגרש זה מזה ולכן זהו ‘לב ההסכם’ שהרי על בסיסו התקבלו ההסכמות הן של הגבר והן של האישה.

באופן מפתיע, למרות החשיבות המרכזית של סידור הגט קורה לא אחת שדווקא רכיב זה נשמט מההסכם או שההתייחסות אליו אינה ברורה או שאינה מבטיחה את קיומו, וזאת בין שמדובר בהסכם שנערך מול בית המשפט,  ובין שנערך על ידי הצדדים וניתן לו תוקף פסק דין בבית המשפט.

כאשר מדובר בהסכם, שהתגבש בהמלצת בית המשפט, ניתן לראות כי במקרים מסויימים יש אומנם התייחסות לעובדה, שהצדדים הסכימו להתגרש, ואולם מה שלא ברור לצדדים וחבל, היא העובדה שבית המשפט לענייני משפחה אינו מוסמך כלל לדון בנושא הגירושין, ואין כל משמעות להצהרה כזו בהחלטת בית המשפט.

ואכן,קורה שאחד הצדדים חוזר בו לאחר מכן, ומסרב להסדיר את מתן הגט בבית הדין הרבני, וכך בדיוק מאויין ההסכם כולו ולא ניתן לממשו!

בשנים האחרונות ראיתי לא מעט מקרים, בהם אחד הצדדים נחרד לגלות שלאחר שנחתם ההסכם וניתן לו תוקף פסק דין לא ניתן היה לקיימו או לקיימו במלואו עד למתן הגט, וזאת גם לאחר שכבר נעשו ויתורים כאלה ואחרים בהתאם למוסכם.

קטסטרופה? לגמרי כן! לכן, מומלץ להתנהל מראש בצורה חכמה ולהימנע מעריכת הסכם שלא ‘סוגר’ את כל הפינות.

איך עושים את זה?  

ישנן מספר דרכים להבטיח קיום של כל ההסכם ובפרט-סידור הגט. אחת מהן היא כריכה של חיובים שונים בהסכם באופן שיבטיח את קיומם.לדוגמא, קביעה בהסכם, כי מכירת מחצית הבית המשותף לאחד הצדדים תתבצע רק לאחר מתן הגט. כך יובטחו מתן הגט, המכירה שמגלמת את חלוקת הרכוש המשותף, וגם מניעת תשלום מס בעת העברת הזכויות מכיוון שזו התבצעה אגב הגירושים.

דרך אחרת היא קביעה בהסכם, כי היה ולא יתייצב צד לסידור הגט בבית הדין הרבני יוטל עליו קנס כספי. כמו כן, ניתן לקבוע חיוב בתשלום כספי בגיןכל יום עיכוב בסידור הגט.

ישנן דרכים נוספות, אשר מותאמות לצדדים בהתאם לנתונים ולתנאים שכולל הסכם הגירושים שלהם. בכל מקרה, מומלץ להיוועץ עם עו”ד לשם עריכת הסכם שמשקף את רצון הצדדים ומבטיח קיומו בשלום גם בעתיד.

____________________________________________

הכותבת, עו”ד מור מזור היא מומחית בדיני משפחה מגשרת ויועצת זוגית
050-3320082


לקבלת המדריך “להתגרש ולחייך” במתנה לחצו על הקישור כאן >>

Http://mormazor.ravpage.co.il/divorce-smile


אין במאמר משום ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא – העושה שימוש בתכני המאמר ללא ייעוץ עורכי דין מקצועי עושה זאת על דעת עצמו בלבד.