You are currently viewing טרגדיה משפחתית, תביעת נזק לעיזבון ושיקולי צדק
Legal or bidding concept: balance, wooden mallet, hourglasses, books and other objects isolated on white background

טרגדיה משפחתית, תביעת נזק לעיזבון ושיקולי צדק

הנתבע שרצח את אימו אינו זכאי לרשת אותה וכן כי מחלת הנפש אינה פוטרת מחבות בנזיקין.
פסק הדין קבע, הנתבע שרצח את אימו אינו זכאי לרשת אותה וכן כי מחלת הנפש אינה פוטרת מחבות בנזיקין.

הרצחת וגם ירשת?

 

הטרגדיה המשפחתית ממשיכה להעסיק את בית המשפט, גם לאחר הקביעה בסיומו של הליך פלילי, כי הבן שרצח את אימו, לא היה אחראי לביצוע מעשיו בשל מחלת נפש ממנה סובל. השאלה המרכזית בפסק הדין, היתה שאלת גובה הפיצוי בגין נזק שנגרם לעזבון המנוחה כתוצאה ממעשי הנתבע.
הטרגדיה התרחשה בשנת 2009. הנתבע, דקר את אימו  שהיתה רופאה במקצועה, כבת 59, באמצעות סכין, השאירה להתבוסס בדמה ושם פעמיו לביתו של אחיו במטרה לפגוע גם בו. בפסק הדין מתואר כי הנתבע התקשר למד”א ודיווח על מעשיו, אך לא ציין את כתובתה של אימו, שבשלב הזה היתה פצועה קשה מאוד. למרות שמד”א חזר אל הפצועה והצליח להגיע ולהעניק טיפול, נפטרה מפצעיה בעת הנסיעה לבית החולים.

          רצחת? לא ירשת!

בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה בפני כבוד השופט בנימין יזרעאלי, קבע כי הנתבע שרצח את אימו אינו זכאי לרשת אותה וכן כי מחלת הנפש אינה פוטרת מחבות בנזיקין. זאת בשל העובדה, כי לא הוכח שהנתבע היה נעדר שליטה פיזית ושלט בתנועות גופו. אחיו שנקבע כי יירש את אימו, תבע פיצוי בגין נזק שנגרם בשל מעשי הנתבע לאימו ולעיזבונה. תחשיב הנזק כלל את ייסורי הגוף וייסורי הנפש אותם חוותה אימו בשל פציעתה על ידי הנתבע ובהם: קיצור תוחלת חייה, הפסדי השתכרות, ותנאים נלווים בשנים האבודות וכן הוצאות שנבעו מהקבורה, המצבה והאבלות. הנזק הכולל שנתבע עמד על כ – 4 מיליון שקלים.

בא כוח הנתבע קבע כי הנתבע שמאושפז בבית חולים לחולי נפש, נותר חסר אמצעים ואין ברשותו כל רכוש. קצבת הנכות שהינה 2,400 ₪ עוברת  למוסד המטפל ברובה. הסכום שנותר לנתבע הינו 400 ₪ ובו רוכש מוצרים שונים במזנון. כמו כן טען כי לא היה אחראי למעשיו ופעולותיו לא נבעו מתוך רצון לרשת את אימו.

שיקולי צדק

במסגרת הדיון וההכרעה, חישב בית המשפט את גובה שכרה של המנוחה ואת חישוב הפסד ההשתכרות, עד גיל הפרישה ולאחריו. כמו כן הביא לידי ביטוי גם את הנזק הלא ממוני ובו כאב וסבל וקיצור תוחלת החיים.

מנגד הוסיף לדיון את שיקולי הצדק, ובהם העובדה כי לנתבע אשר שוהה באשפוז, נותרים רק 400 שקלים מקצבת הנכות מביטוח לאומי ולפיכך לא ניתן יהיה לגבות כל פיצוי שיפסק וזה רק יעצים את השבר הטרגי שבין הצדדים. לפיכך משיקולי צדק סבור בית המשפט כי יש להפחית בשל שיקולי הצדק מסך הפיצוי. במסגרת הדיון וההכרעה, עמד בית המשפט על כך שאם יקבע מלוא הפיצוי שנתבע, לא יוכל הנתבע להשתלב בקהילה ותישלל ממנו כל אפשרות לשיקום בעתיד. בית המשפט קבע פיצוי בגובה של כ – מיליון שמונה מאות אלף שקלים.

—————————————————————————————————–

תמ”ש 41058-03-11

הכותבת הינה משפטנית ומגשרת ואין בנאמר משום ייעוץ משפטי כלשהו.

*בכפוף לתקנון האתר

ט.ל.ח