You are currently viewing כשנגיע לגשר/גישור נעבור אותו
Rear view of young couple consulting financial advisor at office desk

כשנגיע לגשר/גישור נעבור אותו

החדשות הפחות טובות: אלפי זוגות מתגרשים מדי שנה ומתחילים תהליך משפטי ארוך מייגע ומתיש. הם יודעים כיצד נכנסו אליו, אבל לעולם לא ידעו כיצד יצאו ממנו. בדרך כלל חבולים, פגועים ומאוכזבים.

החדשות הטובות: חלק מהזוגות מעדיפים לפנות לתהליך גישור, על פני הליך משפטי ארוך ומייגע. הם יודעים כיצד נכנסו אליו ויכולים לבחור כיצד יצאו ממנו.

חלק מהזוגות מעדיפים לפנות לתהליך גישור, על פני הליך משפטי ארוך ומייגע.

כשמניחים על כף המאזניים את היתרונות והחסרונות של כל הליך, נדמה כי אין אמת אחת, לכל סיפור גירושין יש את הדינמיקה שלו. לעיתים, נודה על האמת הליך גישור לא יכול לפתור קונפליקט קשה ומורכב כשבני הזוג הקצינו את המצב ואין שום סיכוי להידברות. במקרה כזה בית משפט נכנס לתמונה והוא זה שיפסוק את גורלו של התיק.

ממחקרים עולה, כי  אחוז שביעות הרצון בקרב הזוכים בהליך משפטי הוא נמוך. גם אלו שנפסק לטובתם לא תמיד מרגישים מסופקים. שכן, התהליך המשפטי היה מתיש ומעייף ולעתים קרובות מאכזב בתוצאותיו. לעומת זאת, ממחקרים אחרים עולה נתון מעניין המעיד על כך שאחוז שביעות הרצון מהליכי גישור גבוהה יותר.

יישוב סכסוכים בדרך של משא ומתן

הליך הגישור מומלץ כשלב ראשוני, כמעט בכל מקרה של סכסוך וקבוע בחוק בתי המשפט מכוח סעי’ 79 ג’, ממנו עולה בין היתר, כי בית המשפט רשאי להעביר עניין המובא בפניו להליך של גישור, בו מנסה המגשר להביא את הצדדים ליישב את הסכסוך ביניהם בהסכמה, בדרך של ניהול משא ומתן מבלי שסמכות תכריע בסכסוך זה.

חשוב לזכור שהגישור אינו קסם אבל ביכולתו לשכנע את הצדדים להזיז הצידה מאבקי אגו ומטענים קודמים ולהתרכז במטרה של שני הצדדים, והיא להביא את הסכסוך לידי סיום כשכל אחד מהם יוצא מרווח, וההסכם נוצר על דעת שניהם. אם מצרפים רווח של צד אחד לרווח של הצד השני, מקבלים רווח כפול 2.

מטרתו/ה העיקרית של המגשר/ת ובהכרח של הליך הגישור, היא ליצור  אמון בין הצדדים ובכך להגיע לפתרון. זאת בסיועו של  צד שלישי שהינו ניטרלי. הליך הגישור מתנהל מחוץ לבית המשפט, וכדי לקיים אותו נדרשת הסכמה מלאה של שני הצדדים. לא ניתן לקיים הליך גישור כאשר צד אחד מסרב לקחת חלק בהליך. בהליך הגישור ניתן להציג כל מסמך, לטעון כל טענה וליישב כל מחלוקת, וזאת ללא צורך לערב את בית המשפט אלא רק בסופו בכדי לתת לו תוקף מחייב.

גישור וערך מוסף

הערך המוסף של הגישור, הוא היכולת לעזור לבני זוג להוביל הידברות ולקבל החלטות, תוך זיהוי נכון של האינטרסים, מתוך הנחה שהאלטרנטיבה שלהם יכולה להיות תמיד בית משפט. חשוב לזכור, כי השימוש בהכרעה המשפטית בתהליך הגישור קיים, אך הוא המוצא האחרון. הרעיון המרכזי בבחירת גישור כפתרון ליישוב סכסוכים הוא, שבית המשפט יכול להכריע בנושא כספי עכשווי, אך לא בסכסוך עתידי הנובע מהכרעה זו שכן, בית המשפט  יכול לתת סעד, אך יכול להיות שהסעד לא יהיה בהתאם לציפיות, וכך אנו חוזרים לפתיח של מאמר זה – ממחקרים עולה כי  אחוז שביעות הרצון בקרב זוכי פסקי דין נמוך מאוד. חשוב לדעת שבכל שלב ניתן להפסיק את תהליך הגישור ולחזור או לפנות לבית המשפט, והסכם גישור שנחתם יובא בפני בית המשפט ויקבל לאחר בחינתו ולפי החלטתו תוקף של פסק דין.

אז נניח שאתם יכולים לפתור את הסכסוך בשיחה על כוס קפה בתיווכו של מגשר מקצועי ומיומן? נניח שאתם יכולים להגיע להסכמות ביניכם ללא צורך בהתערבות בית המשפט? במה תבחרו?

———————————————————————————————————————————

הכותבת הינה מגשרת ועורכת דין. המאמר אינו מהווה בשום אופן המלצה ליישום או העדפת הליך גישור על פני הליך גירושין בבית משפט. כל זוג הטוב בעיניו יעשה. אבל אם החלטתם על גישור, אתם מוזמנים ליצור קשר.