מה הכותרת שלכם?

   בחרו כותרת שתהיה מורכבת          לפחות    משלוש     מילים.

ניתן להשתמש בכותרות משמות סרטים, שמות ספרים, משפטים מפורסמים,

ניתן גם להשתמש בציטוט מדבריו של השופט, של עורך הדין – הסנגור או התובע.

או כאלה שניתן לגזור מפסק הדין מדבריו של השופט.

למשל:

– השמים, תקרת הזכוכית ובוסית שאפתנית במיוחד

– סקס, שקרים, וידאוטייפ ועוקץ המיליונים

– הזקן, הים ומקרה טביעה מוזר במיוחד

ניתן גם להשתמש בציטוט מדבריו של השופט, של עורך הדין – הסנגור או התובע.

ניתן גם להשתמש במילים מרכזיות בפסק הדין ולשרשר אותן,

כמו לדוגמא:

“על רשלנות, רשלנות תורמת ורשלנות עקיפה”

“על ירושה, יורשים וכל השאר”

ניתן להשתמש גם בביטויים שגורים מהחוק, למשל:

“עשיית עושר ולא במשפט”

“עקרון תום הלב, בדרך מקובלת ונטל ההוכחה”

“על חופש החוזים, דרישות צורניות וגמר חתימה טובה”

ניסיתי על קצה המזלג, לפתוח צוהר אל עולם כתיבת התוכן המשפטי באתר שלכם וחשיבותו.

ברור שאתם יכולים לכתוב לבד מאמר מעולה, אבל עליכם לפנות לכך זמן – וזמן יקר.

מקווה שכללי הזהב הללו סייעו ולו במעט ובכל מקרה, אשמח לפרסם את מאמריכם באתר

בהצלחה!